Foraminiferlerde Çoğalma ve Dimorfizm

3400

Foraminiferlerde; ilkel cinslerde parçalanmayla, bir kısım gelişmiş cinsinde Gamogoni (cinsel) yoluyla ve daha çok da Şizogoni (cinsel olmayan) yoluyla olmak üzere üç çeşit çoğalma görülür.

Parçalanma yoluyla olan çoğalmada, foraminifer kavkısı kırılarak her ayrı parça stoplazması sayesinde yeni bir fert gibi yaşamına devam eder.

Şizogoni yoluyla çoğalmada, çoğalmaya hazır, yani yeni organizmalar oluşturacak olan fert “şizont” adını alır. Şizont, diploid (nukleusun en fazla kromozom içerdiği) devrededir. Şizontta beslenme durur, tek sayıdaki çekirdek, çok sayıdaki çekirdeklere bölünür, stoplazma ayrışır ve embriyonlar oluşur. Ana kavkının erimesiyle birlikte, embriyonlar iki ya da üç kamçılı haploid (nukleusun normal kromozom sayısının yarısını içerdiği) devredeki embriyonlar halinde dağılırlar.

Gamogoni yoluyla olan çoğalmada ise, çoğalmaya hazır, yani yeni organizamalar oluşturacak ergin fert “gamont” adını alır. Gamont, haploid devrededir. Gamontta beslenme durur, çekirdek bölünür, stoplazma ayrışır, bir ya da üç kamçılı haploid gametler oluşur. Dimorfizm döngüsünü, şizont (B) fertten embriyonların oluşması, embriyonların büyüyüp gamont (A) fert oluşturmaları, gamont fertten gametlerin oluşması şeklinde özetleyebiliriz.

foraminiferlerde-dimorfizm

Bir foraminifer cinsinde, mevsimsel periyotlara bağlı olarak yazın gamogoni, kışın şizogoni şeklinde, her iki çoğalma biçimi de ardışıklı olarak gerçekleşiyorsa, bu cins dimorfizm taşıyordur. Dimorfizm, aynı cinse ait örneklerde, aynı morfolojik özelliklerin gözlenmesine rağmen, farklı iki görünümün bulunmasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here