İlk mühendisler en az 72 bin yaşında!

0
602

Güney Afrika’daki kazılarda, ateşle pişirilerek sertleştirilmiş ve ihtiyaca uygun hale getirilmiş ilk el aleti örnekleri bulundu.

PHOENIX – Güney Afrika’daki kazılarda bulunan bazı taş aletlerin, pişirerek sertleştirme işlemine tabi tutulduğu anlaşıldı. 72 bin yıldan eski olan aletler 300 santigrat derecede, toprağın 2 cm altında, 5 ila 10 saat süreyle pişirilmiş.

Science dergisinde yayımlanan makalede, Güney Afrika’da Pinnacle Point yakınlarındaki kazı alanında bulunan el gereçlerinin insanlık yarihine ait ilk ‘mühendislik’ ürünleri olabileceği belirtildi.

Prehistorik çağda planlı veya rastlantısal olarak kullanılmış olabilecek bu yöntem sayesinde modern insanın Neanderthaller karşısında ‘askeri’ üstünlük de sağlamış olabileceği düşünülüyor.

Arizona State Üniversitesi’nden deneysel arkeolog Kyle Brown, yeni bulguların, insanoğlunun çevresini ihtiyaçlarına uygun olarak planlı ve sistemli şekilde değiştirme becerisi geliştirmesine ilişkin ilk örnekler olabileceğini söyledi.

Modern insanın tarihinde ateşin ilk kez kullanılması 80 bin yıl öncesine tarihleniyor. Ateşin yemek pişirme, ısınma ve aydınlanma dışında bir amaçla ilk kez kullanıldığı zaman dilimi olaraksa, eldeki en eski seramik örneklerin tarihlendiği 10 bin yıl öncesi gösteriliyordu. Yeni bulgular, bu zaman dilimini 72 bin-165 bin yıl öncesine kadar geriye götürüyor ve gelişim zincirindeki eksik halkayı tamamlıyor.

Taştan imal edilen balta, bıçak, keski gibi aletlerin önceden ‘fırınlanarak’ pişirilmesi taşları sertleştirdiği için daha kolay ve keskin şekilde yontulmalarına olanak veriyor ve dayanıklılıkları da artıyor. Makalede, yeni bulunan gereçlerin hayvan derisi yüzmek ve giysi yapmakta kullanılmış olabileceği ancak ahşap işleri veya taş yontma için zayıf kaldığı belirtiliyor.

Bilimciler, bulunan gereçlerin toprak altında kalıp yangınlar esnasında pişmiş olma ihtimalini de düşünüyor. Ancak genel kanı, zaman dilimi olarak dil ve sanatın ortaya çıkışını gösteren ilk örneklerle örtüşen söz konusu gereçlerin ‘insan ürünü’ olduğu yönünde.

Brown, o vakitlerde kendilerine ait bir ‘dil’e sahip olduğuna inanılan ilk insanların bu yeni ‘mühendislik’ bilgilerini de izleyen nesillere kolayca aktardığını ve ‘teknolojik’ gelişimi daha da hızlandırdığını vurguluyor.

Bir dönem Neanderthaller’le komşu olarak yaşayan bu zeki ve yaratıcı insanların, yeni elde ettikleri beceriler sayesinde keskin silahlar üretmiş olması da mümkün. Bu da Neanderthaller’e karşı insanların askeri üstünlük sağlaması ve hatta onların tamamen tarihten silinmesi sonuçlarını doğurmuş olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here