İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD)

0
1045

İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD), merkezi Bursa’da olan, bir sivil toplum kuruluşudur. 

İnternet Yayıncıları Derneği, 10 Şubat 2007′de Türkiye’nin 30 ilinden toplam 43 kurucu üyenin katılımıyla kurulmuştur. Üyelerini internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinin sahipleri ve çalışanlarının oluşturduğu İYAD’ın şu anda Türkiye genelinde 340 üyesi 13 resmi temsilciliği ile Adana, Ağrı ve Malatya’da birer şubesi bulunmaktadır.

İYAD, Türkiye’de ve dünyada internet basınının önemli bir güce kavuşmasına ve bir sektör haline gelmesine rağmen Türkiye’de internet habercilerinin gazeteci sayılmaması nedeniyle çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. İYAD 5651 sayılı internet yayınlarını düzenleyen yasayla birlikte 5187 sayılı basın kanununda yapılacak düzenlemelerle internet habercilerinin de gazeteci statüsüne sokulması gerektiğini savunmaktadır. Kampanya görselleri İYAD aynı zamanda Türkiye’de uygulanan internet sitelerinin yasaklanması ve erişimine engel koyulması gibi politikalara karşı aktif mücadelesini sürdürmektedir.

2006 yılında kabul edilen dernek tüzüğümüzün 2. Maddesine göre Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde2

Dernek, internet üzerinden haber yayını yapan siteler, portallar, forum ve paylaşım siteleri, il ve ilçe tanıtım siteleri, çeşitli ticari faaliyet konularını kapsayan siteler ve kültürel içerik taşıyan benzeri sitelerle ilgili mesleki ve etik standartların saptanması, bu standartların üyeleri arasında benimsenmesi ve uygulanması amacıyla çalışmalar yapar.

Üye site sahiplerinin yasal uygulamalarla ilgili olarak bilinçlendirilmesi, lisanssız ürün, korsan film ve müzik, pornografik içerik ve kanunlarca yasaklanmış her türlü yasadışı içerik kullanım ve dağıtımının önlenmesi konusunda araştırma ve çalışmalar yapar, sonuçlarını üyeleriyle paylaşır ve yine üyeleri arasında uygulanmasını sağlar.

Üye site sahiplerini topluma yararlı içerikler oluşturmaları konusunda teşvik eder. İnternet yayıncılığının gelişmesi için yapılabilecek olan, eğitim, araştırma, çalışma ve benzeri oluşumlara katkıda bulunur. İnternetle henüz tanışmamış veya yeteri kadar faydalanamayan kişi, kurum veya kuruluşlara rehberlik eder. Derneğin yaptırım yetkisi ve üye sitelerin içeriklerine doğrudan müdahale hakkı olmamakla birlikte saptanan standartların dışına çıkan üyelerin dernekle ilişiği kesilebilir.

Dernek, üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve başarılarını artırıcı yönde çaba göstererek, yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Üyelerin bilgi ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir, yabancı ülkelerdeki derneklerinin davetleriyle üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönderebilir, bunun için ilgili makamlardan gerekli izinleri alır.Benzer amaçlı kişi ve kuruluşların faaliyetlerine destek verir, derneğin çalışma ve faaliyetlerini duyurmak üzere bültenler çıkarır amaçlara uygun diğer faaliyetlerde bulunur. Konuyla ilgili meslek sahibi olmak isteyen ve maddi durumları elverişli olmayan gençlere burs bulunması amacıyla kaynak sağlar, iş bulması konusunda ücretsiz yardımcı olur.Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi devam ettirilmesi ve derneğe gelir sağlamak amacıyla yemekli toplantılar, eğitim seminerleri, temsil, kermes, spor etkinlikler, fuar gezileri, eğlence etkinlikleri vb. düzenlemek suretiyle üyelerinin kültürel, sektörel ve teknolojik gelişimlerine katkıda bulunur. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama ve yardım dağıtma faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.Amaçlara uygun olarak Ulusal ve Uluslararası faaliyetlerde bulunarak, yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir, Dernek gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here