Jeofizik Etüdü

0
705
Yeraltı sularını oluşturan her formasyon ölçümlerle algılanıp haritalanabilecek bir takım fiziksel özelliklere sahiptir. Bu parametrelerden biri veya birkaçı ölçülerek yeraltındaki formasyonların derinliği, kalınlığı ve uzanımıyla ilgili bilgiler elde edilebilir. Ayrıca jeofizik ölçümler lokal jeolojik bilgilerle desteklenip belirlenen formasyonların serbest yeraltı suyu taşıyıp taşımadığı yani akifer nitelikleri tayin edilebilir.

Jeofizik metodlar ölçülen fiziki parametrenin türüne göre isimlendirilir. Bunlardan biride Elektrik Rezistivite etüdüdür. Elektrik rezistivite etüdü yeraltı tabakalannın rezistivite değerlerinin yüzeyden ölçülme operasyonudur. Yer kabuğunu oluşturan litolojik formasyonların rezistivite değeri 0.01 ohm. ile 1OO.OOO ohm. arasında değişir.

Kayaçların birbirinden farklı rezistivite değerine sahip olması özelliğinden yararlanarak Jeofizik ” Rezistivite Etüdü ” genellikle bir sahadaki yapıyı ortaya çıkarmak , hidrojeolojik koşulları ve örtü kalınlığını saptamak yöresel yada bölgesel su içeren rezervuar sisteminin yerini ve boyutlannı belirlemek amacıyla yapılır.
Elektrik sondaj yöntemi yeraltı yapısının derinlere doğru değişimini tetkik için kullanılır. Etüd sahasında seçilecek bir noktada bir doğrultu boyunca simetrik olarak yerleştirilmiş elektrod aralıkları araştırılarak görünür rezistivite değeri ölçülür Böylece sığ derinliklerde başlayarak istenilen araştırma derinliğe kadar görünür rezistivite değişimi belirlenmiş olur.

Görünür rezistivite değerleri yarım akım elektrodu aralığının fonksiyonu olarak 62.5 mm modülü çift logaritmik eksenli kağıda çizilerek ” Rezistivite Eğrisi ” elde edilir. Elde edilen bu eğri tam çakıştırma yöntemini alan bir bilgisayar programı yardımıyla değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda elektrik sondaj yapılan noktada araştırma derinlik sınırları içerisinde yer alan formasyonların gerçek rezistivite değeri, derinliği, kalınlığı, sayısı ve türleriyle ilgili bilgiler elde edilir. Bu bilgiler doğrultusunda etüd yapılan noktanın su sondajına uygun olup olmadığı belirlenmiş olur. Bir etüd sahasında gerekli sayıda noktada elektrik sondaj ölçümü yapılarak tüm saha yeraltı suyu olanakları açısından değerlendirir. Bu bilgilere göre en uygun sondaj noktasının yeri ve derinliği tahmini olarak tespit edilmiş olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here