Jeoloji Nedir? Jeologların Çalışma Alanları Nelerdir?

0
2283

Jeoloji nedir ve Jeologların çalışma alanları nelerdir? Yunanca geo ve logos kelimelerinden türeyen Jeoloji, Yeryuvarının incelenmesi olarak tanımlanır. Başlıca fiziksel jeoloji ve tarihsel jeoloji olarak iki geniş bölüme ayrılır. Fiziksel jeoloji, Yeryuvarı içinde ve yeryüzünde gelişen süreçlerin yanında mineraller ve kayaçlar gibi Yeryuvarı malzemelerinin incelenmesidir. Tarihsel jeoloji, Yeryuvarının oluşumu ve gelişimi ile kıtaları, okyanusları, atmosferi ve yaşamı inceler.

Jeolojinin hemen hemen tüm çalışma alanları ekonomi ve çevre ile bağlantılıdır. Sanayileşmiş toplumların yaşam düzenlerini üzerine kurulduğu doğal kaynakların nerede bulunduğunu belirlemek amacıyla birçok Jeolog uzmanlık bilgilerini kullanarak mineral ve enerji kaynaklarının aranması çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın bu yenilenemeyen doğal kaynaklara olan istemi arttıkça Jeologların da jeolojinin temel ilkelerinden hareketle giderek karmaşık yöntemler kullanarak ekonomik açıdan yüksek potansiyele sahip alanlarda arama çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmektedir.
Mineral ya da enerji kaynaklarının nerede bulunduğunu belirlemek çok önemli olmakla beraber Jeologlar bilgilerini birçok çevre sorununun çözümüne yardımcı olarak da kullanır. Jeologlar toplumların ve sanayilerin giderek artan su ihtiyacını karşılamaya yönelik yer altı suyu arama çalışmalarına ya da yüzey ve yer altı sularındaki kirlenmeyi gözlemleyip kirlenmeyi önleyici tedbirleri almaya yönelik olarak da çalışırlar. Jeologlar baraj alanları, atık depolama alanları, enerji santralleri için güvenilir yerlerin bulunmasına yönelik zemin etüdü çalışmaları yaparlar ve depreme dayanıklı binaların yapımının tasarlanmasına yardımcı olurlar. Jeologlar, depremler ve volkanik etkinlikler ile bunların neden olabileceği potansiyel yıkımlar üzerine kısa ve uzun dönemli tahminler yaparlar. Bunlara ek olarak sivil savunma planlamacılarıyla birlikte bu tür doğal afetler olduğunda acil müdahale planları çıkarılmasına yardım ederler.
Bu kısa özetten de anlaşılacağı gibi, Jeologlar çok değişik konu ve alanlarda çalışırlar. Dünya nüfusu arttıkça ve yeryüzünün sınırlı kaynaklarına olan istemler de giderek büyüdükçe Jeologlar ve onların uzmanlıklarına olan gereksinim de daha fazla olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here