Jeoloji Nedir?

0
643

Jeoloji Nedir? Bir Bilim Olarak Jeoloji

  • Jeoloji yerbilimi anlamına gelir. Geo : Yer, Logos : Bilim sözlerinden alınmıştır.
  • Jeoloji arz (yer) kabuğunun yapısından, bunu teşkil eden maddelerden, onun teşekkül ve oluşum tarihinden, ayrıca üzerinde yaşayan hayvan ve bitkilerin ilk yaratılışlarından bugüne kadar olan biyolojik oluşumlardan söz eder.
  • 40-50 Km. kadar bir kalınlığa sahip olan yerkabuğunun organik ve anorganik oluşum tarihi jeolojide esas konuyu teşkil eder. Yerkabuğunu tüm hareketleri ve mekaniği jeolojinin içerisinde yer alır.
  • Jeoloji bir gözlem bilimidir. O kitaplardan, laboratuardan çok doğadan öğrenilir.
  • Jeoloji; çevremizin tanmmasında, sırlarının çözülmesinde bize yardımcı olur.
  • Jeolojiyi meslek edinen Jeolog; yerküreyi anlamak, onun sayısız problemlerine çözüm yolu aramak için doğayı irdeler. Dağlar, okyanuslar, denizler, sıcak çöller, derin vadiler jeologların çalışma alanlarıdır.
  • Jeoloji bir bilim olarak yerkabuğunu incelerken bu kabuk içine gizlenmiş bulunan maden, su, kömiir, petrol vb. yeraltı servetlerine de özel ilgi gösterir. Bunların oluşumlarını ve dağılışlarını inceler. Bundan dolayı diğer bilim dallarından olan fizik, kimya, biyoloji, jeofizik, maden, cografya vs.bilimleri jeolojinin destekçileridirler.
  • Jeolog elde ettigi bulgularla geçmişe giden kapıları açar, karşılaştırır, çözer.
  • Jeolojiyi anlamak; doğayı sevmek ve onun dilini çözmekle mümkün olur. Çünkü geçmiş içinde geleceği barındırır. Bunu keşfetmenin tadına varmak ise doyumsuzdur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here