Jeoloji’nin Alt Bilim Dalları

0
3546

Bütün modern ilimler gibi Jeoloji de meşgul olduğu konular bakımından aşağıdaki dallara ayrılır,

Genel jeoloji :
a) İç dinamik, arz kabuğu içindeki vukubulan olaylardan,
b) Dış dinamik, arz kabuğu dışında vukubulan olaylardan bahseder,

Mineraloji ve Petrografi:Arz kabuğunu teşkil eden minareleri Mineroloji, taşları- bunların orijinal ve oluşumları ile madenleri ise Petroğrafi inceler.

Stratigrafi:Jeolojinin diğer dallarından istifade ederek bütün jeoloji tarhini ayrıntılı olarak izaha çalışır.

Paleontoloji:Jeolojik devirlerde yaşamış camlıların bugün fosil dediğimiz taşlaşmış kalıntılarından bahseder.

Tektonik (Yapısal Jeoloji):Arz kabuğunu meydana getiren tabakalardaki deformasyonlarla (Kıvrılma, Kırılma, itilme, bindirme vs.) bunların oluş şekilleri ve sonraki durumları ile uğraşır.

Ekonomik Jeoloji:Arz kabuğu içerisinde saklı bulunan su petrol maden ve kömür gibi yer altı servetlerinin etüt ve değerlendirilmesi yeryüzünde inşaat taşları, su, tarıma elverişli toprak gibi malzemenin tayin ve tesbit edilmesi ile uğraşır.

Mühendislik Jeolojisi, Petrol Jeolojisi ve Hidrojeoloji gibi dalları vardır.

Jeomorfoloji (Fiziksel Jeoloji):Bu genellikle coğrafyanın bir dalı olarak kabul edilmesine rağmen gerçekte Jeolojinin diğer dallarından ayrı düşünülemez.

Mevcut yeryüzü görünüşü ve bunun oluş nedenleri ile dış etkenlerin tesirleri üzerinde duran Jeomorfoloji, Jeolojinin geçmişini yansıtan birçok deliller sunması ile büyük önem taşır.

Jeofizik:Bu jeoloji ve Fizik arasında sınır çizgisindedir. Arzın özellikle içinin değişik fiziksel metotlarla (Gravite, magnetizm, elektriki rezistivite ve sismik dalgalar) incelenmesi ile uğraşır.

Yer Kimyası:Arz kabuğunun kimyasal bileşiminin incelenmesi ve kayaların ihtiva atikleri radyoaktif elementler vasıtasıyla yaşlarının tayini konularıyla uğraşır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here