Jeoloji Nedir?

Jeoloji yerbilimi anlamına gelir. Geo : Yer, Logos : Bilim sözlerinden alınmıştır.

Türkiye’de Geçmiş Jeolojik Devirler

Bütünü ile Alp orojenik veya kıvrım kuşağında yer alan ülkemizde her jeolojik zaman ve hatta her jeolojik devire ait çeşitli araziler bulunmaktadır. Ülkemiz, Mesozoyik (2. Jeolojik Zaman)’te denizaltı volkanizması, Tersiyer (3. Jeolojik Zaman)’den itibaren çeşitli volkanizmaya uğramıştır.

Jeoloji Nedir? Jeologların Çalışma Alanları Nelerdir?

Jeoloji nedir ve Jeologların çalışma alanları nelerdir? Yunanca geo ve logos kelimelerinden türeyen Jeoloji, Yeryuvarının incelenmesi olarak tanımlanır. Başlıca fiziksel jeoloji ve tarihsel jeoloji olarak iki geniş bölüme ayrılır.

Türkiye’nin Tektonik Özellikleri

Orojenik hareketler Ülkemizde Alt Paleozoyik’te (Silüriyen – Kambriyen) Kaledoniyen orojenezi vuku bulmuştur. Bu dağ oluşum hareketi ile Ege bölümündeki dağlar, Yıldız, Bitlis, Nur dağları ve Zonguldak civarındaki araziler etkilenerek yer...

Fotojenik olmanın yolları…

Fotojenik olmanın yolları...

Depremin Matematiği

Deprem matematiği üzerinde çalışan jeofizikçiler, deprem tahmini konusunda yanlış varsayımlarda bulunulduğunu söylüyor. Kendi sonuçlarına göre büyük bir depremin bir yerleşimi vurma fırsatı her zaman söylenegeldiği gibi artacağına, azalıyor.