Zemin Etüd Çalışmaları

0
671

Bina, yol, hava alanı, köprü gibi yapıların inşa edileceği alanlarda, yapıların projelendirilmeside maliyet ve emniyetini etkileyen en önemli faktör yerin jeolojik durumudur. Kaya yada zeminlerin yapı temeli olmaları durumunda oturma, kabarma, sıvılaşma gibi problemlerle karşılaşılır.

Bu problemler daha çok temeli oluşturan kaya yada zeminlerin litolojik, petrografik ve yapısal özellikleri ile ortamda bulunan yeraltı ve yerüstü suyundan kaynaklanır. Bu sebeple yapıların projelendirilmesi öncesinde temeli oluşturacak olan kaya yada zeminin jeoteknik özelliklerinin ortaya konulması hem yapı maliyeti hem de yağı emniyeti açısından kaçınılmaz olmaktadır.

Hangi tür yapı olursa olsun, temel zemininden kaynaklanabilecek problemler, yapılacak jeoteknik zemin etüdleri neticesinde elde edilecek bulgulara göre çözümlenebilir.

Jeoteknik zemin etüdleri kapsamında yapılacak zemin sondajları ve arazi gözlemleri ile zemin yada kayanın litolojisi, kalınlığı, yeraltı suyu derinliği yapılacak olan zrazi deneyleri ve alınan zemin yada kaya numuneleri üzerinde yapılan laboratuar deneyleri ile zemin emniyet gerilmesi gerekmektedir. Bu sebeple toplam bina maliyetinin %0.2’si kadar bir maliyete sahip jeoteknik zemin etüdlerinin yapılması, meydana gelebilecek doğal felaketlerde hasarın en aza indirilmesi için olmazsa olmaz koşuludur.

Zemin Etüdü İzmir Büyük Şehir Belediyesi Zemin Etüdü İzmir Büyük Şehir Belediyesi Zemin Etüdü İzmir Büyük Şehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Binası Türkiye Jokey Klubü Alt Geçidi (Şirinyer) Ege Serbest Bölgesi Hidromek Fabrikası

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here