Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Tarsus Üniversitesi’nin Kurulması İçin Kanun Teklifi Verdi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Tarsus Üniversitesi’nin kurulması için hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunarak; “tarihte üniversiteler kenti olarak anılan Tarsus’ta üniversite kurulması konusu bugüne kadar hep ihmal edilmiştir.” dedi.

8 bin yıllık zengin bir tarihe sahip olan Tarsus’un 2015 yılı nüfusuna göre 326 bin nüfusu ile 54 ilden daha büyük olduğuna vurgu yapan Aytuğ Atıcı, Tarsus’a hak ettiği üniversitenin kurulması ile hem Tarsus’ta hem de Mersin’de katma değerin artacağını belirterek kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Yüksek Tarım Teknolojileri Fakültesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü ve Havacılık Yüksekokulu başta olmak üzere, evrensel teknolojik değişimler üniversitede kurulacak diğer bölümlerle Tarsus’a ve bölgeye taşınacaktır. Böylece tarım, turizm ve teknoloji uluslararası çağdaş ticaret yöntemleri ile birleştiğinde halkımızın refahına önemli katkılar sunacaktır.

Denizi, verimli ovası ve dağları ile Tarsus, kurulacak üniversitesi ile çağdaş yöntemlerle bilim ışığında daha hızlı kalkınacak ve halkın refahı artacaktır. Bu gerekçelerle  “Tarsus Üniversitesi” kurulması teklif edilmiştir.”

İşte o kanun teklifinin tam metni:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞAKANLIĞINA

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ektedir. (Tarsus Üniversitesi Kurulması)

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Aytuğ Atıcı
Mersin Milletvekili

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 28/3/1983 tarih ve 2809 numaralı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Tarsus Üniversitesi

Ek Madde 167- Mersin İli Tarsus İlçesinde Tarsus Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

 1. Fen Edebiyat Fakültesi,
 2. Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği Fakültesi,
 3. Yüksek Tarım Teknolojileri Fakültesi,
 4. Havacılık Yüksekokulu,
 5. Uluslararası Ticaret Yüksekokulu,
 6. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
 7. Yabancı Diller Yüksekokulu,
 8. Güneş Enerjisi Enstitüsü,

ve Mersin Üniversitesinden devredilecek;

 1. Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi,
 2. Tarsus Teknoloji Fakültesi,
 3. Tarsus Meslek Yüksekokulu,
 4. Tarsus Uygulamalı Teknoloji İşletmecilik Yüksekokulundan oluşur.

 

MADDE 2- Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Meslek Yüksekokulu, Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Tarsus Teknoloji Fakültesi, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kadroları ve personeli ile bunlara ait tapulu, tahsisli, arsa bina, tesis ve her türlü taşınır taşınmaz araç gereçleri ile beraber Tarsus Üniversitesine devredilmiştir. Bu bölümlere kayıtlı öğrenciler Tarsus Üniversitesine bağlı bölümlerden mezun edilir.

 

MADDE 3- 2/9/1983   tarih ve 78 numaralı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ek Madde 22 –

Tarsus Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Tarsus Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

 

MADDE 4- 13/12/1983 tarih ve 190 numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 19 –

Tarsus Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Tarsus Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

 

MADDE 5- 10/12/2003 tarih ve 5018 numaralı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki üniversite eklenmiştir.

“112) Tarsus Üniversitesi”

 

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GEREKÇE

 

Mersin İli Tarsus İlçesi yaklaşık 8 More hints.000 yıllık zengin tarihi olan bir kenttir. 2015 yılı nüfusu 326 bindir. Bu nüfus yapısı ile 54 ilden daha büyüktür.

Tarihte üniversiteler kenti olarak bilinmesine rağmen Tarsus’ta üniversite kurulması bugüne kadar ihmal edilmiştir.

Zengin tarımsal özellikleri ile birçok ilkleri yaşayan Tarsus, tarım, ticaret ve turizm alanında önemli potansiyeller barındırmaktadır. Tarsus’ta kurulacak üniversitenin yüksek tarım teknolojileri fakültesi Tarsus’un verimli toprakları ile bileştiğinde katma değeri atacak ve refaha katkı sunacaktır. Aynı tarım ürünleri, Tarsus bölgesinin lojistik merkez olması ile dünyanın her tarafına kolayca ulaştırılabilecektir. Kurulacak güneş enerjisi enstitüsü ile güneş enerjisi teknolojileri geliştirilecek yeşil enerji kaynakları katma değere dönüştürülerek doğaya ve sürdürülebilir yaşama katkı yapacaktır.

Evrensel teknolojik değişimler üniversitede kurulacak diğer bölümlerle Tarsus’a ve bölgeye taşınacaktır. Böylece tarım, turizm ve teknoloji uluslar arası çağdaş ticaret yöntemleri ile birleştiğinde halkımızın refahına önemli katkılar sunacaktır.

Denizi, verimli ovası ve dağları ile Tarsus, kurulacak üniversitesi ile çağdaş yöntemlerle bilim ışığında daha hızlı kalkınacak ve halkın refahı artacaktır. Bu gerekçelerle “Tarsus Üniversitesi” kurulması teklif edilmiştir.

 

 • SAYILI LİSTE

KURUMU: TARSUS ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI DERECESİ I SAYILI II SAYILI
Profesör 1 150 40
Doçent 1 80 10
Doçent 2 80 10
Doçent 3 80 10
Yardımcı Doçent 3 120 20
Yardımcı Doçent 4 120 20
Yardımcı Doçent 5 120 20
Öğretim Görevlisi 1 15 4
Öğretim Görevlisi 2 15 4
Öğretim Görevlisi 3 15 4
Öğretim Görevlisi 4 15 4
Öğretim Görevlisi 5 15 4
Öğretim Görevlisi 6 15 4
Okutman 1 25 4
Okutman 2 25 4
Okutman 3 25 4
Okutman 4 25 4
Okutman 5 13 3
Okutman 6 10 3
Okutman 7 10 3
Araştırma Görevlisi 4 150
Araştırma Görevlisi 5 150
Araştırma Görevlisi 6 150
Araştırma Görevlisi 7 150
Uzman 1 15 1
Uzman 2 15 1
Uzman 3 15 1
Uzman 4 15 1
Uzman 5 15 1
Çevirici 1 1 1
Eğitim Öğretim Planlamacısı 1 1 1
TOPLAM   1650 186

 

 

 

 

 • SAYILI LİSTE

KURUM: TARSUS ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTLU KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH Genel  Sekreter 1 1 1
GİH Genel  Sekreter Yardımcısı 1 1 1
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Personel Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Sağlık, Kül. Ve Sp. Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Küt. Ve Dok. Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Fakülte Sekreteri 1 3 3
GİH Enstitü Sekreteri 3 1 1
GİH Yüksekokul Sekreteri 2 4 4
GİH Şube Müdürü 1 5 5
GİH Şube Müdürü 2 5 5
GİH Şube Müdürü 3 5 5
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3 2 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 3 3
GİH Şef 4 9 9
GİH Şef 5 8 8
GİH Şef 6 8 8
GİH Programcı 4 2 2
GİH Programcı 5 2 2
GİH Programcı 6 2 2
GİH Çözümleyici 5 2 2
GİH Sivil Savunma Uzmanı 3 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 22 22
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 22 22
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 22 22
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 22 22
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 16 16
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 15 15
GİH Sekreter 8 10 10
GİH Sekreter 9 10 10
GİH Şoför 7 5 5
GİH Şoför 8 5 5
GİH Şoför 9 5 5
GİH Memur 8 25 25
GİH Memur 9 22 22
GİH Memur 10 22 22
TH Mühendis 4 3 3
TH Mühendis 5 3 3
TH Mühendis 6 4 4
TH Mimar 5 1 1
TH Tekniker 6 5 5
TH Tekniker 7 5 5
TH Tekniker 8 5 5
TH Kütüphaneci 5 2 2
TH Kütüphaneci 6 2 2
TH Kütüphaneci 7 2 2
TH Teknisyen 8 5 5
TH Teknisyen 9 5 5
TH Teknisyen 10 5 5
SH Uzman Tabip 4 2 2
SH Tabip 5 5
SH Diş Tabibi 55 1 1
SH Diyetisyen 5 1 1
SH Hemşire 6 2 2
SH Hemşire 7 2 2
SH Hemşire 8 2 2
SH Psikolog 6 1 1
AH Avukat 5 1 1
AH Avukat 8 1 1
YH Hizmetli 9 15 15
YH Hizmetli 10 15 15
YH Kaloriferci 10 10 10
YH Bekçi 10 5 5
YH Aşçı 10 5 5
TOPLAM 396   396

 

KURUMU :  TARSUS ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI:  DÖNER SERMAYE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULU KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH İşletme Müdürü 3 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 10 10
GİH Memur 8 6 6
YH Hizmetli 10 3 3
TOPLAM 20 20

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir